čtvrttónová hudba

, hudba v tónovém systému založeném na rozpůlení temperovaných půltónových intervalů, tj. na rozdělení oktávy na 24 temperovaných distancí – čtvrttónů. V evropské hudbě 20. stol. byl hlavním zastáncem čtvrttónové hudby A. Hába; dalším dělením půltónů dospěl k soustavě šestinotónů a dvanáctinotónů.

Související hesla