čtyři vznešené pravdy

, základní pravidla buddhismu, pojednávající o strastiplné pomíjivosti jevového světa a o možnostech jejího překonání. Buddha jimi sděluje: a) zrození, nemoc, stáří, smrt, odlučování od věcí milých a spojování s věcmi nemilými je strastné; b) příčinou strasti je žízeň po požitcích, moci a trvalé individuální existenci; c) strast zaniká spolu se zánikem této žízně prostřednictvím bezvášnivosti a nelpění na tomto světě; d) cestou vedoucí k zániku strasti je vznešená osmidílná cesta vrcholící ukončením koloběhu existence vstupem do nirvány.

Související hesla