Čtyřkoalice

, politické seskupení Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, Unie svobody, Demokratické unie a Občanské demokratické aliance. Čtyřkoalice vznikla na základě Svatováclavské čtyřkoaliční smlouvy z 28. 9. 1999. Je reakcí na opoziční smlouvu mezi Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou. Nabízí alternativu v řešení stávajících problémů naší země (právní rámec ekonomiky a vytvoření fungujících tržních institucí, reformu sociálního systému, revizi vládních výdajů a snížení daňového zatížení občanů, narovnání vztahů mezi státem a církvemi, vzdělávací systém otevřený maximálnímu poču studentů) a podporuje vstup do Evropské unie. Předsedou strany je (s výjimkou leden – březen 2001) K. Kűhnl.

Související hesla