Ču Si

, čínský filozof; představitel neokonfucianismu. Vychází ze vzájemně spojených pojmů li (nevnímatelný princip, řád věcí) a čchi (vnímatelná substance věcí, jež je tvoří). Člověk je také propojením li a čchi; ideální li jej motivuje k mravnímu jednání, zatímco tělesná čchi je příčinou jeho nedokonalosti. Autor příruček pro správné chápání neokonfucianismu a souborů pouček pro mravné chování Ťia-li (Domácí obřady), Siao-süe (Malé učení). Základním přínosem je systemizace a kanonizování konfuciánské nauky.

Související hesla