Cueva Juan de la

, španělský dramatik. Psal petrarkovskou poezii; v dramatu předchůdce Lope de Vegy, zejm. ve způsobu zpracování témat z domácích dějin i mytických námětů. Autor veršované poetiky dramatu.

Ottův slovník naučný: Cueva Juan de la

de Cueva de Garozo [kuéva-] Juan básník špan. (*1550 – † po r. 1607), o jehož životě jen málo jest známo. Záhy vynikl jako lyrický básník sevillské školy, již založili Mal-Lara a Diego Giron; ale cena básní jeho jest různá; kdežto historické romance na látky mythologické a antické nemají ceny, elegie (zvláště Llanto de Venus en la muerte de Adónis) a epištoly jeví vzlet a živost. Epištola El Ejemplar poetico jest prvním pokusem poetiky španělské. Také epos La conquista de la Betica (Sevilla, 1603), jemuž vzorem byl Tassův Osvobozený Jerusalem, vyniká nad souvěké hrdinské básně španělské. K dramatickým pracím svým (truchlohrám o 4 jornádách) C. první čerpal látku z dějin po většině domácích; nejlepší jest El saco de Roma; k ní řadí se El Infamador, jejíž látka však jest vlastní koncepcí básníkovou, v níž poprvé setkáváme se s typem Dona Juana. Hrz.

Související hesla