Curie

, značka Ci – starší fyzikální jednotka aktivity radioaktivního zářiče. Aktivita 1 Ci odpovídá 3,7•1010 radioaktivním přeměnám za 1 s.

Související hesla