Cyklus

, pravidelně se opakující řada změn, období, etap, dějů, akcí; tematicky spjatý soubor duševních výtvorů tvořící vyšší celek (románový cyklus, cyklus přednášek); 1. biochemie uzavřený sled reakcí;
2. fyzika viz cyklický děj; 3. informatika posloupnost opakovaných akcí, např. programový cyklus či cyklus sběrnice; 4. organická chemie kruh, uzavřený řetězec atomů (nejde o kruh v geometrickém smyslu).

Související hesla