Cynewulf

, 8. stol., anglický básník; původem snad zámožný šlechtic, po náboženské konverzi vstoupil do kláštera. Autor nábožensko-epických básní Christ II (Kristus II; střední část cyklu o Kristově nanebevstoupení), Helen (Helena), o nalezení Kristova kříže matkou císaře Konstantina, a Julian (Juliana), o umučení byzantské světice ve 4. stol., představujících syntézu křesťanské mystiky a germánské hrdinské poezie. V podobném duchu psána i díla tzv. Cynewulfovy školy Dream of the Rood (Sen o kříži), v němž personifikovaný kříž líčí Kristovu smrt, a Phoenix (Fénix), básnické podobenství o Kristu a církvi, dále zlomky staroanglického bestiáře, legenda o sv. Ondřeji a dvě básně o sv. Guthlacovi.

Ottův slovník naučný: Cynewulf

Cynewulf [ky-], anglosas. básník, jenž ve třech básních sám se jmenuje skladatelem. Jsou to: Juliana, veršovaný životopis světice; Elene, legenda o nalezení sv. Kříže cís. Helenou, Crist, zlomky hymnův o trojím příští Kristově. Mimo to, že tyto básně jsou od nějakého Cynewulfa, nic o básníkovi není známo a pouhé domněnky jsou, že jest totožný s Cynewulfem, biskupem lindisfarenským (737 – 780) a že složil také ještě Vidění o Kříži, Cestu Kristovu do pekel a sbírku 89 kratších i delších Hádanek. Podobá se jen, že Cynewulf žil v VIII. stol., byl s počátku pěvcem z povolání, ale později následkem trpkých zkušeností života uchýlil se do kláštera a oddal se na poesii duchovní. VM.

Související hesla