Dadupanthi

, hinduistická sekta, kterou v 16. stol. založil světec Dadu (1544 – 1603) v Džajpúru, jenž je dodnes centrem jeho stoupenců. Dadu odmítl autoritu véd, kastovní systém a většinu obřadů; důraz kladl na recitaci Božího jména (džapa). Jeho učení je shrnuto ve spise Bání, obsahujícím 5 000 veršů. Do sekty mohou vstoupit jak hinduisté, tak muslimové. Její stoupenci jsou vegetariáni a odmítají alkohol.