Dakšin Bharat Džain Sabha

, Jihoindické džinistické sdružení – džinistická společnost, která vznikla v roce 1899. Sdružuje hlavně laiky a je spjata především se sektou digambarů. Je činná hlavně v oblasti vzdělávání a charity.