Dalmácie

, historické území při chorvatském pobřeží Jaderského moře. Původně součást starověké Illyrie, ve 2. stol. př. n. l. podrobena Římem. Dalmácie předmětem sporu mezi východořímskou a západořímskou říší. V 6. a 7. stol. pronikali ze severu Chorvati, z jihu Srbové. Ve středověku vedly o území spory Uhry a Benátky; pobřežní města připadla kromě Dubrovníku Benátkám, v 15. stol. sem pronikali Turci. V roce 1694 a 1718 je Dalmácie opět benátská. 1797 mírem v Campu Formiu určena Rakousku, 1809 přechodně tvořila illyrské provincie Francie; 1867 připadla Předlitavsku. Od roku 1918 součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců kromě Zadaru, Rijeky a několika ostrovů, které zůstaly do 1944 italské. V roce 1945 rozdělena mezi Chorvatsko a Černou Horu. Dalmácie těžce utrpěla 1991–92 válkou Srbska proti Chorvatsku.

Související hesla