Daň ze mzdy

, daň, kterou platí obyvatelstvo ze svých příjmů, z pracovního a jemu podobného poměru. Od 1.1.1993 je v ČR nahrazena daní z příjmů fyzických osob.