Dana James Dwight

, americký geolog, mineralog a přírodovědec. Studoval geologickou stavbu pohoří, vulkanickou aktivitu, vznik kontinentů a oceánských pánví; zabýval se teorií geosynklinál. Hlavní díla: A System of Mineralogy (Mineralogický systém), Manual of Geology (Příručka geologie).

Ottův slovník naučný: Dana James Dwight

Dana James Dwight, amer. přírodozpytec (*1813 v Utice, New-York), vzdělal se ve vědách přírodních na universitě new-havenské, byl nějaký čas učitelem mathematiky námořních důstojníků, v l. 1838 – 42 súčastnil se jako přírodozpytec pod kapitánem Wilkesem nám. vědecké výpravy kolem světa, načež stal se prof. miner. a geol. na univ. new-havenské. Dana. náleží mezi nejpřednější přírodozpytce americké. Velmi cenné jsou práce jeho tvořící čásť vědeckých výsledků výpravy Wilkesovy, totiž: Report on the Zoophytes (Washington, 1846 s atlasem); Report on the Geology of the Pacific (t., 1849 s atl.) a Report on Crustacea (t. 1852 – 54 2 sv. s atl.). Znamenitý jest jeho System of Mineralogy (New Haven, 1837, 6. vyd. Nový-York 1871, s třemi dodatky), dosud nejpřednější dílo toho druhu, vynikající všestranností a svědomitou propracovaností. Z jiných spisů jeho ještě jmenovati sluší: Manuel of Geology (1862, 3. vyd. 1880); Cor l and Cor Islands (1872); Manual of Miner logy (1854, 3. vyd. 1878); Text – Book of Geology (1863, 3. vyd. 1877) a j. Dana. jest též spoluvydavatelem a majetníkem časopisu tchánem jeho prof. Sillimanem založeného »American Journal of Science«, v němž uveřejnil celou řadu přírodovědeckých statí.