Dankeři

, dunkers, dunkards – členové německých baptistických denominací, radikálních asketických sekt, které se vyznačují pacifismem, odmítají přísahu a praktikují křest trojím ponořením a hostinu bratrské lásky (agapé). Je to zejm. Církev Bratří a její odnože působící v Pensylvánii (první v roce 1729 založil německý přistěhovalec Alexander Mack, 1679 – 1735). Jejich stoupenci odmítají především vojenskou službu, přísahu a teologické vzdělání.

Související hesla