Dánové

, národ v Dánsku (5,162 mil. osob, 1992); jazyk patří ke skandinávské skupině germánské větve indoevropské rodiny (v 16. – 19. stol. dánština úřední řečí v Norsku). Potomci skandinávských Dánů, kteří si v 5. – 6. stol. podrobili místní germánské kmeny. Podíleli se na etnogenezi některých západoevropských etnik (Velká Británie, Normandie, Island) a Gróňanů. Věřící jsou většinou protestanti.

Související hesla