Darbisté

, Plymouthští bratři – křesťanské společenství vzniklé asi 1830 v Plymouthu z iniciativy anglikánského kněze J. N. Darbyho (1800 – 1882). Odmítají církevní organizaci a úřady. V ČR existují pod názvem Křesťanské sbory.

Ottův slovník naučný: Darbisté

Darbysté čili Plymouthští bratří jsou protestantská sekta, která v l. 1820 – 30 v Irsku vznikla. Založil ji John Darby, nar. v Irsku ke konci minul. století (†1882 u Londýna), advokát, potom anglikánský duchovní. Pochybuje o řádnosti apoštolské posloupnosti anglikánské církve a jejích svěcení, myslil, že vůbec po apoštolích není žádné řádné církve, a tudíž rozptýlené dítky boží dle slov Páně (Mt. 18, 20.) v malé sbory se shromažďovati a tak příchodu Páně očekávati mají. Přívrženci jeho sestupovali se v malé spolky jmenovitě v městě Ennisu v Irsku. »Bratří« nebo »Bratří v Pánų rozšiřovali se v Anglii v Plymouthu, odkud sluli Plym. bratří, v Londýně, Exeteru a jiných městech. Odporem anglikánských duchovních byl Darby pohnut opustiti vlast, pobyl krátký čas v Paříži, odebral se r. 1838 do francouzských Švýcar a nabyl mnoho stoupenců v Lausanně a ostatním Vaudu. Sekta rozšířila se do Virtemberska a německý darbystský časopis »Der Botschafter des Heils in Christœ vychází od r. 1853 v Elberfeldě. Hlavní sídlo sekty jest Švýcarsko; r. 1883 bylo v německém Švýcarsku 15, ve francouzském přes 60 darbystských sborů. Darbystéstojí v celku na půdě kalvinství, ale nemají žádné církevní úpravy, nepokládají křest za nutný ke spasení a očekávají brzkého příchodu Páně. Dr. Kr.

Související hesla