Darlan Jean Louis François

, francouzský politik a admirál. Od roku 1903 sloužil ve francouzském námořnictvu, po 1. světové válce ve vládních institucích, 1939 jmenován admirálem a vrchním velitelem francouzského námořnictva. 1940 se přidal k Pétainovi. Po odvolání P. Lavala (podzim 1940) Pétainův designovaný nástupce, od prosince 1940 – 42 místopředseda vlády, odpovědný za vnitro, zahraniční záležitosti a námořnictvo; ve vichistické Francii vykonával faktickou moc, s Hitlerem dojednal předání francouzských přístavů v Africe Němcům. Rozporuplná osobnost. V dubnu 1942 se vzdal ministerských funkcí a ponechal si jen funkce vojenské. Po přiblížení africké fronty tajně spolupracoval s Američany. Když ho Američané pověřili správou osvobozeného území, odbojové hnutí Francie reagovalo s odporem. V prosinci zahynul při atentátu.

Související hesla