Dasein

, pobyt – filozofické určení předmětu jako konkrétně existujícího; Ch. Wolfem zavedený německý překlad latinského existentia, existence. Nově užito M. Heideggerem pro označení bytí, které si je vědomo svého bytí a usiluje o své bytí; tedy označení člověka, konkrétní lidské existence.

Související hesla