Datová čára

, datová mez – mezinárodní dohodou stanovená hranice, na které je třeba měnit datum. Prochází přibližně poledníkem 180° zeměpisné délky v Tichém oceánu a vyhýbá se kontinentům a ostrovům. Při překročení datové čáry je třeba upravit datum tak, aby na východ od datové čáry bylo o den méně než na západ od ní.

Související hesla