Datum smyslové

, filozofie to, co je přímo přítomné ve smyslovém vnímání. Termín byl zaveden G. E. Moorem a přejat B. Russellem a dalšími filozofy. Na rozdíl od věci je datum smyslové dáno, je jisté, nemůže být zpochybněno.