Dawison Bogumil

, německý herec polského původu. Debutoval v roce 1837 ve Varšavě, od 1846 hrál jen v německých divadlech. Prosadil se jako herec realistického stylu, úspěšný zejm. v shakespearovských postavách.

Ottův slovník naučný: Dawison Bogumil

Dawison Bogumil, polský, později něm. herec (* 1818 ve Varšavě – † 1872 v Drážďanech). Byl žákem Kudliczovým a debutoval již r. 1837 na divadle varšavském. Vzdělal se pak ještě na uměleckých cestách po Německu a Francii a vystupoval také na divadle hamburském a na dvorním divadle ve Vídni. Pak byl engažován v Drážďanech a posléze r. 1867 odebral se do Nového Yorku, kde dobyl skvělých úspěchů. K nejlepším jeho úlohám náležely Shakespearovské role: Macbeth, Othello, Kupec benátský, Richard III., Hamlet, pak Schillerův Wallenstein a Loupežníci, a zejména Mefistofeles v Goethově Faustu. Při Dawisovi chválili oduševněný, silný orgán, pojetí úloh vždy duchaplné a originální, provedení pak až do nejmenších konsekvencí promyšlené. Z veliké duševní námahy stal se choromyslným.