Decimace

, poprava nebo zastřelení každého desátého vojáka jako trest při hromadném provinění. V přeneseném významu hromadné zabíjení, ničení, vyhubení, oslabení.

Ottův slovník naučný: Decimace

Decimace (lat. decimatio), odpravení každého desátého muže, trest vojenský; když celý oddíl vojska propadl pro vzpouru, zbabělost nebo pod. trestu smrti, vždy býval na hrdle trestán z desíti vojínů pouze jeden losem vybraný, aby pykal za ostatní. U Římanů zaveden tento trest, jak se zdá, poprvé Appiem Claudiem, za dob císařství používáno tohoto prostředku častěji, s tím však rozdílem, že vždy ze dvaceti (vicesimace) neb i ze sta (centesimace) mužů vylosován jeden na odpravení. Ještě i v novějších časech užíváno bylo d., odporující naší dnešní vzdělanosti, od přísnějších vůdcův a ve vojscích surovějších užívá se jí posud, kdežto v osvícených vojscích rozhodně mizí. – Decimovati, vykonati decimaci. FM.

Související hesla