Deferent

, označení kruhové dráhy v Ptolemaiově geocentrické soustavě, v jejímž středu je pevná Země. Po deferentu se pohybuje střed kružnice zvané epicykl, po němž obíhá planeta.

Ottův slovník naučný: Deferent

Deferenční kruh (circulus deferens) jest kruh, v němž se pohybuje střed kruhu epicykloidálného. Zaveden byl od Ptolemaia. La.