Deficit

, schodek – převaha pasív nad aktivy, výdajů nad příjmy, potřeb nad zdroji; projev nerovnováhy bilance.

Ottův slovník naučný: Deficit

Deficit (lat., nedostává se, nedostávající se), tolik co nedostatek, schodek, zvláště při rozpočtech veřejných.

Související hesla