Dějiny


1. v širším smyslu každý vývojový proces, v kterém jeho jednotlivé fáze spolu určitým způsobem souvisejí. Např. dějiny přírody, dějiny hudby;
2. filozofie dějin, historie proces vývoje lidské společnosti. Do jisté míry pojem splývá s termínem historie. Viz též filozofie dějin.

Související hesla