Deklasovat

, vyloučit z určitého společenství, společenské třídy, společensky snížit, znevážit, ponížit.

Související hesla