Dělení buňky

, cytokineze – proces umožňující spolu s růstem buněk aktivní růst mnohobuněčných organismů, kterým z jedné buňky vznikají dvě či (vzácně) více buněk (viz též buněčný cyklus, meióza, mitóza). Buňky bakterií, hub a živočichů se typicky dělí přeškrcením (konstrikcí), tj. lokalizovanou expanzí buněčného povrchu směrem zvenčí dovnitř. U rostlin naproti tomu vznikají přepážky mezi buňkami směrem „zevnitř ven“, tj. postupným rozšiřováním základu budoucí stěny, který vzniká splýváním měchýřků odvozených od endoplazmatického retikula. Pro kvasinky je typické dělení pučením. U všech eukaryontních buněk (viz též eukaryonta) se na řízení procesu buněčného dělení významně podílí cytoskelet, zejména mikrotubuly..

Související hesla