Delft

, město ve středním Nizozemsku; 94 000 obyvatel (1997). Průmysl sklářský, strojírenský, elektrotechnický, keramický. Od 16. stol. významné středisko výroby modrobílé fajánse napodobující východoasijský porcelán; čínské motivy květin a ptáků smíšené s nizozemskými motivy.

Ottův slovník naučný: Delft

Delft, město v nízozem. prov. Již. Hollandu, na řece Schii a na žel. trati rotterdam-gravenhageské, spojeno průplavy s Maastrichtem, s Gravenhagem a Lejdou, má starý gotický chrám s hrobkou rodiny Oranienské a s pomníky Trompa, Heinsia a Leeuwenhoeka, nový kostel z r. 1412–76. s věží 90 m vysokou, s pověstnou hrou zvonkovou (500 zvonků) a s pomníky prince Viléma I. a H. Grotia, palác, ve kterém r. 1584 zastřelen byl Vilém I., radnici z r. 1618 s cennou obrazárnou, polytechniku, ústav k vzdělání úředníků východoindické společnosti, školy kreslířskou, vyšší měšťanskou a dělostřeleckou, nemocnici, ústav pro choromyslné, divadlo, zbrojnici, výrobu zboží fayencového, zbraní, líhu a likérů, octa, oleje, lití olověných kulí, bednářství, košikářství, koželužství, silný obchod se všelikými výrobky, s máslem a sýrem, podporovaný četnými průplavy a r. 1886 nově založeným přístavem a 29.022 ob. (1890). Delft založen byl r. 1071 i trpěl mnohými nehodami, zvláště r. 1654 výbuchem prachárny, kterým bylo 500 domů zničeno a jest rodištěm H. Grotia, Heinsia a Leeuwenhoeka.

Související hesla