Démétrios z Faléru

, athénský státník, řečník a filozof. 317 př. n. l. dosazen makedonským králem Kassandrem do čela Athén. Vyhnán Démétriem I. Poliorkétem. Na dvoře Ptolemaia I. Sótéra se věnoval literární činnosti. Zasloužil se o založení alexandrijské knihovny.

Ottův slovník naučný: Démétrios z Faléru

Démétrios Falérský, řecký státník, řečník a filosof, narodil se kolem r. 345 př. Kr. v Athénách (ve Faleru, odtud jeho příjmí) a nabyl vzdělání svého u peripatetického filosofa Theofrasta. Za nadvlády Kassandrovy r. 317 svěřeno mu bylo řízení obce athénské kterou po plných deset let tak vzorně spravoval, že mu od Athéňanů množství soch a pomníků bylo věnováno. Ale změna vlády a vrtkavost lidu athénského byly příčinou, že r. 307 vlasť svou musil opustiti. I odebral se do Théb a za nedlouho potom do Alexandrie ke králi Ptolemaiovi a vydatně jej radou podporoval při zařizování knihovny alexandrijské. Avšak nástupce jeho Ptolemaios Filadelfos vypudil jej, a Démétrios odebral se do vyhnanství, kdež zemřel r. 283. – Démétrios sledoval ve filosofii svého učitele; byl nejen státníkem a řečníkem, ale i přítelem věd a umění a pracoval v oboru dějepisu, grammatiky a filosofie. Z četných jeho spisů žádný se nám nedochoval. Knr.