Démiurg

, původně řemeslník, tvůrce – v antické filozofii (Platón) bytost, jež vtiskla podobu beztvarému chaosu, čímž vznikl svět. V gnózi polobožstvo, které tím, že vytvořilo svět, je i původcem zla a nese za ně odpovědnost.

Související hesla