Demokracie parlamentní

, systém a metoda uskutečňování státní moci, pro niž je charakteristické rozdělování zákonodárných a výkonných mocí při dominantním postavení parlamentu. Viz též demokracie zastupitelská, parlamentarismus.

Související hesla