Demokracie sociální

, politická koncepce usilující o takové uspořádání společnosti, ve kterém jsou zaručena práva nejen občanská a politická, ale i sociální. Jejím základem je ekonomický systém, ve kterém je rozdělování produkce řízeno celospolečenskými potřebami s důrazem na odstranění hmotné a sociální bídy. Demokracie sociální je základem programu sociálně demokratických a socialistických stran, tvoří i část programu stran křesťanskosociálních.

Související hesla