Demokratická strana USA

, Democratic Party – jedna ze dvou hlavních politických stran USA. Vznikla v 90. letech 18. stol., od 1828 čelila konkurenci republikánské strany. V 19. stol. obhajovala samostatné postavení jednotlivých států proti federální vládě a obhajovala zájmy agrárních zemí jihu a západu USA. V roce 1860 se rozdělila kvůli vztahu k otroctví. Od 20. let 20. stol. podporovala státní zásahy do hospodářské a sociální oblasti. V 50. letech podporovala hnutí za občanská práva a odstranění rasové segregace. K hlavním představitelům patřili W. Wilson, F. D. Roosevelt a J. F. Kennedy. Od 30. let do 90. let 20. stol. měla nepřetržitě většinu ve sněmovně reprezentantů i v senátě; v roce 1994 toto postavení ztratila.

Související hesla