Demokratismus

, demokratické smýšlení; snaha uplatňovat demokratické zásady ve veřejném životě a v řízení státu.

Související hesla