Demokratizace

, upravování poměrů podle zásad demokracie. Organizování společnosti na demokratickém základě.

Související hesla