Démos

, řecky lid – ve starověkém Řecku pojem s více významy. 1. národ, obyvatelé určitého území; 2. lid v sociálním smyslu, občané stojící proti rodové šlechtě, proti nejbohatším v obci, proti cizincům, proti otrokům; odtud demokracie – vláda lidu; 3. územní jednotka městského státu s místní samosprávou (vesnice, menší město, městská čtvrť ap.).

Související hesla