Dendroklimatologie

, nauka o vlivu vnějších klimatických faktorů na přírůst stromů. Analyzuje šířku letokruhů vzhledem k proměnným faktorům počasí, které ovlivňují přírůst stromů, a zpětně usuzuje na průběh počasí v minulém časovém úseku. Ze zpracovaných vzorků sestavuje tzv. standardní grafický záznam pro dané údobí, místo a dřevinu. Srovnává např. vzorky dřev z archeologických nálezů a přesně je datuje. Dendroklimatologie se uplatňuje např. při rozhodování o původnosti uměleckého díla zhotoveného ze dřeva a přispívá k určení data jeho vzniku.

Související hesla