Descendenti

, právo potomci, pokrevně příbuzní v sestupné linii (viz též příbuzenství); pojem zahrnuje děti určité osoby (předka; viz též ascendenti), jeho vnuky a pravnuky atd.

Ottův slovník naučný: Descendenti

Descendenti (lat. descendentes), potomci, příbuzní v pokolení sestupujícím.

Související hesla