Deskripce

, popis – popis skutečnosti v kvalitativní i kvantitativní podobě (např. procenta výskytu), a to včetně vyjádření míry souvislosti mezi jevy.

Ottův slovník naučný: Deskripce

Deskripce (lat.), popis, vylíčení.

Související hesla