Deskriptivismus

, jazykověda zaměření jazykovědy nikoliv na preskripci (předepisování, stanovování, jak se mají jazykové prostředky užívat – např. normativní mluvnicí), ale na deskripci (popis skutečného fungování jazyka); počátky u L. Bloomfielda.

Související hesla