Detektivní literatura

, detektivka – jeden z nejrozšířenějších žánrů zábavné literatury, jejímž tématem je postupné odhalování nějaké záhady, především zločinu, v napínavém příběhu. Na rozdíl od kriminálního žánru je pro celkové ladění a obsah detektivky rozhodující většinou postava detektiva. K umělecky nejoriginálnějším tvůrcům detektivního žánru patří E. A. Poe, A. C. Doyle, E. Wallace, G. K. Chesterton, A. Christie, E. S. Gardner, G. Simenon, R. Chandler, E. McBain; v české literatuře E. Vachek, K. Čapek, E. Fiker, V. Erben, J. Škvorecký, H. Prošková.

Související hesla