Deutsche christlichsoziale Volkspartei

viz Německá křesťanskosociální strana lidová