Devoce

, náboženský kult, uctívání.

Ottův slovník naučný: Devoce

Devoce (lat. devotio, věnování, zasvěcení), úcta a oddanost vůbec, k Bohu pak zvláště, tudíž i nábožnost, účinná to náklonnost a hotovost povinnou poctu vzdávati Bohu jakožto svrchovanému pánu všech věcí a bytosti nejvýš dobrotivé, kteréž vše dobré předem děkovati máme. Vzniká uvažováním božské velebnosti, dobrotivosti a prokázaných dobrodiní, jakož i vědomím vlastní závislosti na Bohu a bývá někdy spojena s jakousi vnitřní zálibou a radostí. Sa.