Devon

, hrabství v jihozápadní Anglii na poloostrově Cornwall; 6 711 km2, 1,06 mil. obyvatel (1995). Správní středisko Exeter.

Ottův slovník naučný: Devon

Devon, hrabství a hraběcí rod angl., viz Devonshire.

Devonshire [dèvnšír], angl. hrabství mezi průlivem Bristolským a La-Mancheským, hraničící na vých. s hrab. somersetským a dorsetským, na záp. s cornwallským, má 6698 km2 se 631.767 ob. (1891); jest skoro výhradně vysočinou, prostoupenou na sev. devonským Exmoorem (479 m), na záp. Dartmoorem a na vých. skupinou Black Down (220 m). Pobřeží jest příkré, má však množství příhodných zátok a přístavů, jako Barnstaple a Morle Bay a mořské lázně Ilfracombe na severu a Tor Bay na jihu. Z řek teče Torridge a Taw na sever, Teign, Ex a Otter na jih. Půda jest písčitá a bažinatá, ale na jihu, kde jest podnebí velmi mírné, a v údolích úrodná a příhodná k polnímu hospodářství, štěpařství a k chovu dobytka. Na nerosty jest země bohata; vyskytuje se tam olovo, stříbro, zinek, měď, železo, břidlice, hlína porculánová a hrnčířská. Obyvatelstvo živí se polním hospodářstvím, rybolovem, dolováním, výrobou a vývozem másla, sýra a smetany. Hlavní město jest Exeter.

Související hesla