Dialekt

, též nářečí – v určité míře ustálená forma národního jazyka, kterou používá jen část národa v geograficky vymezeném regionu nebo část národní společnosti tvořící sociálně či profesionálně samostatnou vrstvu (viz též slang).

Související hesla