Diferenciální rovnice

, rovnice, v níž neznámou je funkce a kromě funkce se v rovnici vyskytují i její derivace.

Související hesla