Digambarové

, Múlasabhá, Mula Sangha; Drávidasangha – indická sekta, jedna ze dvou hlavních sekt džinismu, které vznikly v 7. stol. po rozpadu původní jednotné džinistické církve (tírtha), za jejíhož zakladatele je považován světec Vardhamán Mahávíra (žil v 5. až 6. stol.). Neuznávají zachované kanonické spisy, za nejposvátnější spis pokládají Kalpasútru. Věří, že pokud světec dosáhne vyššího stavu (kévala-džňána), nepotřebuje vůbec potravu, aby mohl dále žít. Digambarští mniši jsou povinni chodit nazí. Tvrdí, že Mahávíra nebyl ženat a že žena nemůže dojít spásy (mókša), dokud se nenarodí jako muž. Proto do řádu nepřijímají mnišky. Odmítají jakékoli vlastnictví a za základ učení považují neubližování (ahinsa).

Ottův slovník naučný: Digambarové

Digambara (ind., ti, již mají svět přikrývkou), jedna ze dvou sekt, na něž rozpadají se od starých dob Džajnové.

Související hesla