Diglyf

, dvojřez – dvojitý žlábek v dórském vlysu bez seříznutí bočních stran.

Ottův slovník naučný: Diglyf

Diglyf (z řec.) jest ve stavitelství ornament sestavený ze dvou kannelur a podobá se jinak triglyphu; poprvé užíván byl Vignolou.