Dignita

1. důstojnost, velebnost, vážnost; 2. hodnost duchovního v katolické církvi.

Ottův slovník naučný: Dignita

Dignita (z lat.), hodnost, v mathem. mocnina (potence). Dignita (dignitas ecclesiastica) v katol. církvi značí úřad církevní spojený s pravomocí (jurisdictio) a správou (administratio) či vládou u věcech církevních. Bvý.