Dillí

, Delhi – městská aglomerace v sz. Indii; 11,3 mil. obyvatel (1997). Hlavní město Indické republiky; průmyslové, obchodní a dopravní středisko severní části země. Aglomerace leží ve stejnojmenném svazovém teritoriu (1 483 km2); tvoří ji několik statutárních měst: vlastní Dillí (Delhi, 7,2 mil. obyvatel, 1991), Nové Dillí (Naí Dillí, New Delhi; 0,3 mil. obyvatel, 1991) a další. Ve městě Dillí je soustředěna většina hospodářské výroby. Nové Dillí bylo vybudováno v 10. – 30. letech 20. stol. jako správní středisko Britské Indie a dodnes je sídlem ústředních ministerstev a dalších vládních úřadů. Průmysl potravinářský, textilní, strojírenský, kožedělný, chemický, gumárenský, polygrafický. Mezinárodní letiště. Muzea, knihovny, vysoké školství. Architektonické památky (Červená pevnost, Velká mešita aj.). Humajúvova hrobka, Kutbův minaret (1198 – 1215) a hrobka sultána Iltutmiše (1235) jsou od roku 1993 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. – Městské osídlení prokázáno od 11. stol., centrum Dillíského sultanátu (13. – 16. stol.), jedno ze sídelních měst říše Mughalů (od 16. stol.), 1803 – 1947 pod britskou kontrolou, od 1912 hlavní město Britské Indie.

Související hesla